The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10483
Title: Моделі економічної динаміки. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт студентами економічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”, напряму підготовки 6.030502 “Економічна кіб
Authors: Ушкаленко І.М., Яцковська Р.О.
Keywords: моделі економічної динаміки
Date of publication: 2016-03-30 08:59:11
Last changes: 2016-03-30 08:59:11
Year of publication: 2016
Summary: Методичні вказівки є навчально-методичним документом, який містить рекомендації для вивчення дисципліни “Моделі економічної динаміки” з метою освоєння основних методичних принципів до систематизації економічних процесів в динаміці, містять завдання для практичної реалізації методик дослідження лінійних та нелінійних динамічних процесів в економіці.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10483.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10483.pdf Size : 2481430 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska