The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10575
Title: Навчальна програма дисципліни «Вступ до спеціальності» для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.100.102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» у вищих навчальних закладах освіти III-IV рівнів акредитації
Authors: Пришляк В.М.
Keywords: Бакалавр, напрям підготовки, сільськогосподарські машини, обладнання, агропромислове виробництво
Date of publication: 2016-03-30 09:24:26
Last changes: 2016-03-30 09:24:26
Year of publication: 2016
Summary: Програма містить всі необхідні частини, такі як: структура навчальної дисципліни та розподіл навчального часу, теоретичні питання, перелік лабораторних занять, питання самостійної роботи студентів, список рекомендованої літератури
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10575.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10575.pdf Size : 254602 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska