The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10705
Title: Автоматизоване робоче місце бухгалтера. САП «Парус 7.4». Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт студентами економічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030509 «Об
Authors: Коляденко С.В., Бахарєва Я.В., Маколкіна О.В.
Keywords:
Date of publication: 2016-05-25 09:16:41
Last changes: 2016-05-25 09:16:41
Year of publication: 2016
Summary: Методичні вказівки для підготовки та виконання лабораторних робіт є основним навчально-методичним документом, що регламентує мету, зміст і послідовність підготовки та виконання лабораторних робіт і містить рекомендації щодо видів, форм і методів контролю якості підготовки (рівень знань, уміння і навички), які студенти повинні отримувати під час підготовки та виконання лабораторних робіт за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10705.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10705.pdf Size : 1292787 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska