The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10524
Title: Лабораторний практикум для підготовки фахівців освітньо- кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 8.10101 - ”Енергетика сільськогосподарського виробництва
Authors: Комаха В.П. , Гуцаленко О.В., Рябошапка В.Б. , Ковальчук О.С.
Keywords:
Date of publication: 2016-02-24 10:00:21
Last changes: 2016-02-24 10:00:21
Year of publication: 2016
Summary: Формування культури енергоспоживання є основним завданням
реалізації дисципліни «Енергозбереження та використання поновлювальних
джерел енергії», у рамках якої і розроблені методичні вказівки до виконання
лабораторних робіт.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10524.pdf
Publication type: Практикум
In the collections : Практикум/
Published by: Адміністратор
File : 10524.pdf Size : 2420287 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska