The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11487
Title: Удосконалення технологічного процесу вирощування озимої пшениці з модернізацією зернової сівалки в умовах ТОВ «УкрзерноПромтовари», с. Добра Уманського району Черкаської області
Authors: Кривий Максим Олександрович
Keywords: Сівалка, конструкція, сошник, пшениця, технологія
Date of publication: 2016-08-25 19:03:33
Last changes: 2016-08-25 19:03:33
Year of publication: 2016
Summary: У дипломному проекті проведений аналіз стану господарської діяльності ТОВ «УкрзерноПромтовари», с. Добра Уманського району Черкаської області та запропоновано удосконалення технологічного процесу вирощування озимої пшениці для умов господарства з модернізацією конструкції зернової сівалки СЗ-3,6.
Наведено характеристику умов виконання операції – сівба; визначено основні недоліки існуючих конструкцій зернових сівалок та сошників. На основі проведених досліджень запропоноване удосконалення конструкції підвіски сошників зернової сівалки з метою забезпечення рівномірного ходу сошників на глибині. Визначено оптимальні технологічні і конструктивні параметри проектної зернової сівалки та її вплив на якість процесу сівби.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11487.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2016 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 11487.pdf Size : 937109 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska