The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10573
Title: Навчальна програма дисципліни «Сільськогосподарські машини» для підготовки фахівців ОКР «Бакалавр» у ВНЗ освіти III-IV рівнів акредитації галузі знань 18 «Виробництво та технології» спеціальності 181 «Харчові технології»
Authors: Пришляк В.М., Грицун А.В., Ковальчук О.В.
Keywords: Сільськогосподарські машини,дисципліна, бакалавр, фахівець, програма
Date of publication: 2016-03-30 09:21:03
Last changes: 2016-03-30 09:21:03
Year of publication: 2016
Summary: Програма містить всі необхідні частини, такі як: структура навчальної дисципліни та розподіл навчального часу, теоретичні питання, перелік лабораторних занять, питання самостійної роботи студентів, список рекомендованої літератури
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10573.pdf
Publication type: Навчальні програми
Publication: Для студентів 3-го курсу ФМСГ
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10573.pdf Size : 182397 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska