The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10334
Title: Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Діловий етикет» для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6. 140103 «Туризм»
Authors: Самборська О.Ю., Пронько Л.М., Колесник Т.В.,
Keywords:
Date of publication: 2016-02-24 10:02:25
Last changes: 2016-02-24 10:02:25
Year of publication: 2016
Summary: Навчально-методична розробка містить теми лекцій, теми проведення практичних занять, питання для самостійної роботи, перелік питань для самоконтролю,теми написання рефератів, список рекомендованої літератури.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10334.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10334.pdf Size : 506612 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska