The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9983
Title: Самостійні заняття з загальної фізичної підготовки. Методичні вказівк и для самостійних занять студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
Authors: Совик Л.А.
Keywords: потреби, фізична культура, студенти, фізичне виховання
Date of publication: 2015-12-23 14:16:31
Last changes: 2015-12-23 14:16:31
Year of publication: 2016
Summary: Методична цінність даної роботи полягає у формуванні розуміння ролі фізичної культури в розвитку особистості і підготовці студентів до професійної діяльності, мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури та розвитку фізичного вдосконалення і самовиховання, формуванні потреби в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9983.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9983.pdf Size : 5648777 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska