The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11144
Title: Моделі управління витратами на сільськогосподарському підприємстві
Authors: Курдибанський Микола Юрійович
Keywords: модель, моделювання, витрати, управління витратами, сільськогосподарське підприємство
Date of publication: 2016-06-29 08:08:05
Last changes: 2016-06-29 08:08:05
Year of publication: 2016
Summary: У першому розділі розглянуто теоретичні основи управління витратами на сучасному підприємстві, а саме досліджено поняття витрат та їх складові, класифікацію та систему витрат, практичні підходи та аналіз механізмів дослідження витрат.
У другому розділі здійснено аналіз управління витратами на ПАТ «Агромаш».
Третій розділ досліджує побудову моделей дослідження витрат підприємств, зокрема: зроблено огляд моделей управління витратами; досліджено моделі коефіцієтів повних витрат, повних внутрішньовиробничих витрат та повних витрат капіталовкладень.
На основі дослідження зроблені відповідні висновки та пропозиції.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11144.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2016 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 11144.pdf Size : 700928 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska