The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25860
Title: Інституційна безпека  економічних агентів і  ринковий механізм
Authors: Шпикуляк О. Г., Прутська О. О.
Keywords: інституційна безпека, інституції, інститути, ринок, інституційна ефективність, економічні агенти
Date of publication: 2020-10-12 09:26:29
Last changes: 2020-10-12 09:26:29
Year of publication: 2016
Summary: У статті запропоновано теоретико-методичний підхід до визначення поняття «інституційна безпека», дана змістовна характеристика категорійнопонятійного апарату інституціоналізму, а також процесів, які відбуваються в інституційній системі ринкового механізму. Означено модельну сукупність факторів, що виступають інституційними модераторами інституційної безпеки, наслідують різнорідні інституційні ефекти обміну, визначають умови взаємодії економічних агентів. Сформульовано концептуальне бачення предметної області застосування поняття «інституційна безпека» в рамках інституціонального аналізу предметів, явищ, ринкових процесів, а також окреслено контури подальшого наукового дискурсу в ареалі досліджень ефективності трансакцій міжагентського ринкового обміну.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25860.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка. Фінанси. Менедмент: актуальні питання науки і практики. - 2016. - № 5. - С. 80-93.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25860.pdf Size : 439611 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska