The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11910
Title: Системи електронної комерції та управління взаємовідносинами. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» галузі знань 05 «Соціальні
Authors: Юрчук Н.П.
Keywords:
Date of publication: 2016-10-26 11:10:22
Last changes: 2016-10-26 11:10:22
Year of publication: 2016
Summary: Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни «Системи електронної комерції та управління взаємовідносинами» містить орієнтовну структуру навчальної дисципліни, мету та завдання дисципліни, їх характеристика. В програмі представлено інформаційний обсяг навчальної дисципліни. Детально описано тематику лекцій, орієнтовні теми лабораторних занять. Наведено засоби діагностики успішності навчання.
Призначена для підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11910.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 11910.pdf Size : 432535 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska