The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11481
Title: Розробка та обґрунтування параметрів подрібнювача-навантажувача грубих кормів в умовах ПП «Мукоїд» с. Оксанино Уманського району Черкаської області
Authors: Гондюк Вадим Андрійович
Keywords: Подрібнювача-навантажувач, доподрібнювач, грубі корми, параметри
Date of publication: 2016-08-25 12:39:03
Last changes: 2016-08-25 12:39:03
Year of publication: 2016
Summary: В дипломному проекті наведена документація на розробку конструкції подрібнювача-навантажувача грубих кормів в умовах ПП «Мукоїд» с. Оксанино Уманського району Черкаської області.
На основі вихідних даних для проектування подрібнювача-навантажувача грубих кормів сформульовано вимоги технічного завдання, проведено обґрунтування та розрахунок основних параметрів машини та механізму доподрібнення, побудована функціональна, кінематична і принципова схеми машини.
Розроблена конструкція збірних одиниць і деталей механізму доподрібнювання.
Розглянуто питання організації робіт та експлуатації з використанням подрібнювача-навантажувача грубих кормів та питання охорони праці та надзвичайних ситуацій.
Визначено річний економічний ефект від впровадження у виробництво розробленого подрібнювача-навантажувача грубих кормів.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11481.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2016 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 11481.pdf Size : 961903 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska