The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11083
Title: Механізація молочно-товарної ферми СФГ "Обрій" Монастерищенського району Черкаської області з удосконаленням лінії доїння корів
Authors: Білоцерківець Сергій Юрійович
Keywords: Молоко. пульсатор. лічильник. установка
Date of publication: 2016-06-21 11:51:20
Last changes: 2016-06-21 11:51:20
Year of publication: 2016
Summary: Дипломний проект на тему: «Механізація молочно-товарної ферми СФГ
«Обрій» Монастирищенського району Черкаської області з удосконаленням
лінії доїння корів» виконаний в Вінницькому національномуаграрному
університеті студентомп’ятого курсу денного відділення факультету
механізації сільського господарства БілоцерківцемСергіємЮрійовичем.
В проекті написано вступ, обґрунтовано актуальність теми дипломного
проекту, виконано огляд і аналіз технологічних і технічних рішень по темі
проекту. Обґрунтовано технологічні параметри та режими роботи
удосконаленої лінії доїння корів та первинної обробки молока. Розроблено
конструкцію пристрою для обліку молока під час доїння. Запропоновані
заходи по поліпшенню охорони праці на фермі та покращення екологічного
стану довкілля. Обґрунтовано технічно-економічні показники проекту,
зроблено висновки та складено список використаної літератури.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11083.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2016 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 11083.pdf Size : 711772 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska