The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10405
Title: “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України” Методичні вказівки до виконання самостійних робіт студентами денної форми навчання 8.03060101 “Менеджмент організацій і адміністрування ”, 8.03060104 “МЗД”, «Правознавство»
Authors: Калетнік Г.М., Пришляк Н.В., Семчук І.А., Тонкопій М.А., Мудрик Ю.М.
Keywords:
Date of publication: 2016-02-24 10:06:54
Last changes: 2016-02-24 10:06:54
Year of publication: 2016
Summary: Методичні вказівки підготовлені у відповідності до робочої програми з дисципліни “Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України”. Містять перелік тем, практичних та самостійних завдань, тестових завдань, контрольних питань для самоперевірки, винесених на опрацювання студентами під час вивчення дисципліни, а також список рекомендованої літератури.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10405.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10405.pdf Size : 1075526 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska