The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10478
Title: Програма додаткового вступного випробування для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра по спеціальності 208 – «Агроінженерія» за спеціалізацією «Транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі»
Authors: Бандура В.М. Паламарчук І.П., Гунько І.В., Середа Л.П., Солона О.В., Пришляк В.М.
Keywords:
Date of publication: 2016-02-24 14:50:00
Last changes: 2016-02-24 14:50:00
Year of publication: 2016
Summary: Основною метою вступного фахового випробування є перевірка рівня загальноосвітньої та професійної підготовки абітурієнтів, які закінчили вищі навчальні заклади першого рівня акредитації .
За результатами такої перевірки можна робити висновок не тільки про здат-ність абітурієнта одержати поглиблені знання із основних навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом для спеціальності 8 .10010202 – «Транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі», але й про його професійну орієнтацію.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10478.pdf
Publication type: Програми вступних фахових випробувань
In the collections : Програми вступних фахових випробувань/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10478.pdf Size : 370616 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska