The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10576
Title: Навчальна програма з дисципліни «Робочі процеси сільськогосподарських машин» для вищих навчальних закладів освіти III-IV рівнів акредитації галузі знань 13 «Механічна інженерія» спеціальності 131 «Галузеве машинобудування»
Authors: Пришляка В.М., Бабин І.А.
Keywords: Робочі процеси, сільськогосподарські машини, фахівці, вузли, деталі машин
Date of publication: 2016-03-30 09:25:04
Last changes: 2016-03-30 09:25:04
Year of publication: 2016
Summary: Програма містить всі необхідні частини, такі як: структура навчальної дисципліни та розподіл навчального часу, теоретичні питання, перелік лабораторних занять, питання самостійної роботи студентів, список рекомендованої літератури
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10576.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10576.pdf Size : 286577 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska