The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11707
Title: Обґрунтування технічних засобів та ефективності використання геліоенергетики в агропромисловому комплексі україни
Authors: Баюра дмитро вікторович
Keywords: Сонячна енергія, радіація, енергія вітру, геліоенергетика, енергоресурси, енергозабезпечення, геліоустановка, енергія сонячної радіації та вітру (ЕСРВ) )
Date of publication: 2016-09-05 11:49:44
Last changes: 2016-09-05 11:49:44
Year of publication: 2016
Summary: Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна роботи полягає в наступному:
- вперше показано, що ступінь заміщення традиційних енергоресурсів в технологічних процесах сільськогосподарського виробництва полягає у визначенні взаємооднозначного відображення бінарного відношення множин потреб споживача та можливостей енергії сонячної радіації при обмеженні енергоекономічними умовами прийнятих конструкторсько-технологічних рішень;
- вперше запропонований принцип оцінки тривалості доцільних періодів використання енергії сонячної радіації.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11707.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2016 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 11707.pdf Size : 1157982 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska