The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11738
Title: Удосконалення технології вирощування ріпаку в ФГ “Фавор” с. Радянське Літинського району Вінницької обл. з модернізацією жатки зернозбирального комбайна РСМ-142 “Асros”
Authors: Іванець Віктор Іванович
Keywords: комбайн, ріпак, жатка
Date of publication: 2016-09-12 09:44:51
Last changes: 2016-09-12 09:44:51
Year of publication: 2016
Summary: Дипломний проект на тему: „Удосконалення технології вирощування ріпаку в ФГ “Фавор” с. Радянське Літинського району Вінницької обл. з модернізацією жатки зернозбирального комбайна РСМ-142 “Асros”” складається із 95 листів машинописного тексту пояснювальної записки і 10 листів (формату А1) графічної частини.
В проекті проведено аналіз господарської діяльності підприємтва.
Визначено об’єм робіт по вирощуванню озимого ріпаку.
Наведена технологічна карта на вирощування даної культури.
Розроблені графіки завантаження тракторів та сільськогосподарських машин.
Проведений аналіз існуючих конструкцій пристроїв для збирання ріпаку, які встановлюються на жатках зернозбиральних комбайнів закордонного та вітчизняного виробництва.
На основі аналізу проведена модернізація жатки та приводу різального апарату комбайна РСМ-142, з метою зменшення втрат ріпаку при збиранні та покращення обслуговування.
Проведені розрахунки по удосконаленню приводу різального апарату його деталей.
Розроблені заходи для покращення умов охорони праці та навколишнього середовища.
Визначена економічна ефективність впровадження проекту.
Побудовані відповідні схеми та креслення.
При розробці дипломного проекту було використано 102 формули, побудовано 22 рисунки та 12 таблиць, використано 15 джерел літератури.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11738.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2016 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 11738.pdf Size : 1091409 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska