The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25859
Title: Інституції та механізми регулювання аграрного ринку: теоретико-практична оцінка функціонування
Authors: Шпикуляк О. Г.
Keywords: інституції, механізми, аграрний ринок, регулювання, регуляторна політика
Date of publication: 2020-10-12 09:22:58
Last changes: 2020-10-12 09:22:58
Year of publication: 2016
Summary: Здійснена теоретико-практична оцінка функціонування інституцій та механізмів регулювання аграрного ринку. Визначені особливості інституціоналізації ринкового господарського порядку з предметною ідентифікацією інституційних норм, правил, традицій управління економічними процесами в умовах системних організаційно-економічних трансформацій й тривалої транзитивності економіки. Окреслені аспекти формування і розвитку інституціональної системи аграрного ринку з визначенням специфіки національно-ідентичної моделі механізму державного регулювання. Охарактеризовані інституціональні умови, проблеми й результати розвитку та регулювання аграрного ринку в Україні, а також функціонально-рольові характеристики інституцій та механізмів упровадження регуляторної політики.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25859.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2016. - № 2. - С. 46-59.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25859.pdf Size : 781872 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska