The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10663
Title: Системи обробки економічної інформації. Методичні вказівки для лабораторних та самостійних робіт для підготовки студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернет
Authors: Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В.
Keywords: Системи обробки економічної інформації, 1С:Підприємство, інформаційні системи, автоматизована обробка інформації
Date of publication: 2016-04-27 12:35:54
Last changes: 2016-04-27 12:35:54
Year of publication: 2016
Summary: Методичні вказівки для лабораторних робіт для підготовки студентів денної форми навчання ОКР «Бакалавр» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» економічого факультету з дисципліни «Системи обробки економічної інформації» містить основні теоретичні відомості та практичні завдання для засвоєння основних принципів роботи з програмою «1С:Підприємство 8.0».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10663.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10663.pdf Size : 3693641 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska