The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10401
Title: Зошит для виконання практичних робіт з дисципліни „Технологія виробництва продукції рослинництва” студентами 1 курсу агрономічного факультету, денної форми навчання, з галузі знань 0401 – "Природничі науки" напряму підготовки 6.040106 – "Екологія, охорона
Authors: Паламарчук В.Д., Мазур О.В.
Keywords:
Date of publication: 2016-02-24 16:25:31
Last changes: 2016-02-24 16:25:31
Year of publication: 2016
Summary: Розв’язання проблеми координування аграрних відносин з метою надійного
забезпечення населення широкоасортиментною та високоякісною
сільськогосподарською продукцією вимагає подальшої інтенсифікації
сільськогосподарського виробництва і, зокрема, галузі рослинництва
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10401.pdf
Publication type: Робочі зошити
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10401.pdf Size : 1181495 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska