The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10655
Title: Дослідження операцій. Програма навчальної дисципліни для спеціальності 6.030502 "Економічна кібернетика" спеціалізація "Інформаційні системи та технології в митних органах" галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво"
Authors: Коляденко С.В., Бурденюк І.І.
Keywords:
Date of publication: 2016-04-27 11:59:03
Last changes: 2016-04-27 11:59:03
Year of publication: 2016
Summary: Актуальність вивчення курсу «Дослідження операцій» в
програмі підготовки фахівців у сфері економіки та підприємництва
зумовлюється об’єктивними причинами, зокрема, розвитком
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10655.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10655.pdf Size : 565559 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska