The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10523
Title: Лабораторний практикум для підготовки фахівців освітньо- кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 6.100101 - ”Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі”
Authors: Гунько І.В., Комаха В.П., Рябошапка В.Б. , Ковальчук О.С.
Keywords:
Date of publication: 2016-02-24 09:57:52
Last changes: 2016-02-24 09:57:52
Year of publication: 2016
Summary: Лабораторний практикум призначений для проведення лабораторних
робіт з курсу «Енергозбереження та використання поновлювальних джерел
енергії» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
спеціальності 6.100101 - ”Енергетика та електротехнічні системи в
агропромисловому комплексі”. Практикум містить теоретичний матеріал,
опис експериментальних установок і методичний матеріал по виконанню
робіт і обробці результатів вимірювань.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10523.pdf
Publication type: Практикум
In the collections : Практикум/
Published by: Адміністратор
File : 10523.pdf Size : 2860700 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska