The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11143
Title: Економіко-математичне моделювання обліку закупівель і реалізації продукції
Authors: Загризлий Віталій Вікторович
Keywords: модель, економіко-математичне моделювання, інформаційна система обліку, заупівля та реалізація продукції, економічна ефективність.
Date of publication: 2016-06-29 08:07:07
Last changes: 2016-06-29 08:07:07
Year of publication: 2016
Summary: У першому розділі розглянуто теоретичні аспекти моделювання процесу закупівлі та реалізації продукції, а саме досліджено теоретичні основи моделювання; нормативно-правове забезпечення процесу закупівлі та реалізації продукції; обгрунтування побудови моделі.
У другому розділі здійснено організаційно-економічну характеристику ТОВ «Агро-Еталон».
Третій розділ досліджує економіко-математичне моделювання обліку закупівлі та реалізації продукції, зокрема інформаційне, організаційне забезпечення побудови автоматизованої інформаційної системи обліку; побудовано безпосередньо модель та визначена економічна ефективність побудованої моделі.
На основі дослідження зроблені відповідні висновки та пропозиції.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11143.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2016 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 11143.pdf Size : 695683 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska