The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11819
Title: Звіт-щоденник проходження виробничої практики в сільськогосподарських підприємствах для студентів першого курсу факультету механізації сільського господарства з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 208 «Агроінженерія» освітньо
Authors: Пришляк В.М., Яропуд В.М.
Keywords: Виробнича практика, магістр, сільськогосподарські машини
Date of publication: 2016-09-28 14:17:59
Last changes: 2016-09-28 14:17:59
Year of publication: 2016
Summary: Мета виробничої практики: систематизація, розширення і закріплення професійних знань, формування у магістрів навичок ведення самостійної наукової роботи, дослідження та експериментування.
Основними задачами виробничої практики є:
- придбання практичного досвіду в дослідженні актуальної наукової проблеми;
- підбір необхідних матеріалів для виконання випускної кваліфікаційної роботи.
- виконання індивідуального завдання.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11819.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 11819.pdf Size : 383737 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska