The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10572
Title: Сільськогосподарські машини для буряківництва. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт студентами агрономічного факультету напряму підготовки 7.090101 “Агрономія” денної форми навчання
Authors: Журенко Ю.І., Яропуд В.М., Бабин І.А.
Keywords: Сільськогосподарські машини, буряківництво, коренеплоди.
Date of publication: 2016-03-30 09:20:01
Last changes: 2016-03-30 09:20:01
Year of publication: 2016
Summary: В методичних вказівках представлено тематику, структуру лабораторних робіт, короткі теоретичні відомості з сільськогосподарських машин та порядок виконання робіт. Приділена особлива увага конструктивним схемам сучасних сільськогосподарських машин для буряківництва.
Призначені для студентів агрономічного факультету денної форми навчання.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10572.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10572.pdf Size : 6047937 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska