The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10487
Title: Програма виробничої практики з фахових дисциплін для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки – 6.030502 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Authors: Коляденко С.В., Ушкаленко І.М., Бурденюк І.І., Юрчук Н.П., Яцковська Р.О., Бахарєва Я.В.
Keywords:
Date of publication: 2016-03-30 09:11:27
Last changes: 2016-03-30 09:11:27
Year of publication: 2016
Summary: Програма виробничої практики з фахових дисциплін для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво» напряму підготовки – 6.030502 «Економічна кібернетика» ОКР «Бакалавр» складена відповідно освітньо-професійної програми для освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» та методичних рекомендацій про порядок підготовки та видання навчально-методичної літератури у Вінницькому національному аграрному університеті.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10487.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10487.pdf Size : 483327 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska