The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11839
Title: Результативність функціонування складних економічних систем аграрного спрямування
Authors: Бурєннікова Н. В., Ярмоленко В. О.
Keywords: дослідження складних систем, моделювання
Date of publication: 2016-09-28 16:17:07
Last changes: 2016-09-28 16:17:07
Year of publication: 2016
Summary: У монографії розглянуто теоретичні, методологічні та практичні засади дієвості функціонування складних систем на базі складових результативності, заснованих на новітніх авторських моделях. Функціонування систем визначається як потік відповідних процесів. В основу монографії покладено результати досліджень авторів, отримані та опубліковані протягом 1996-2016 рр. Гіпотезою щодо сутності складових результативності процесу слугувало припущення про двоїстість (дуальність) процесу (процес як користь та процес як носій втрат). Наведено модельний та відповідний йому категорійний апарат, пов’язаний зі складовими результативності процесу в інноваційному розумінні як категорії, котра відображається за кінцевими наслідками як з кількісної сторони (у вигляді його масштабного продукту), так і з якісної (враховуючи ефективність процесу), а також новочасні підходи щодо вимірювання цих складових. На конкретних прикладах презентовано методику практичного застосування модельного й аналітичного інструментарію, оцінювання та аналітичних розрахунків результативності процесу функціонування складних систем різноманітних типів та рівнів, а також аспекти управління складовими результативності систем. Для науковців, викладачів, здобувачів вищої освіти, організаторів виробництва та усіх тих, хто цікавиться проблемами дослідження складних систем на основі моделювання з метою забезпечення їхнього дієвого функціонування.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11839.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: монографія. - Вінниця, 2016. - 276 с.
In the collections :
Published by: Ромигайло Ірина Юріївна
File : 11839.pdf Size : 857678 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska