The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11873
Title: Технологія проектування та адміністрування бази даних і словників даних. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» напряму підготовки 6.030302 «економічна кібернетика»
Authors: Бурденюк І.І., Яцковська Р.О.
Keywords:
Date of publication: 2016-10-26 08:57:26
Last changes: 2016-10-26 08:57:26
Year of publication: 2016
Summary: Програма з дисципліни «Технологія програмування та АБД і СД» містить структуру курсу по всіх видах робіт (лекції, лабораторні заняття та самостійна робота). Призначена для використання бакалаврами напряму 6.030502 – «Економічна кібернетика»
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11873.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 11873.pdf Size : 234153 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska