The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 17108
Title: Керований симетричний дебалансний збуджувач коливань (Пат. на винахід № 112137)
Authors: Чубик Р. В., Ярошенко Л. В., Мокрицький Р. Б., Зрайло Н. М.
Keywords: Керований симетричний дебалансний збуджувач коливань
Date of publication: 2018-08-23 12:10:50
Last changes: 2018-08-23 12:10:50
Year of publication: 2016
Summary: Керований симетричний дебалансний збуджувач коливань, що містить корпус, встановлений в ньому на підшипниках вал з гвинтовими пазами та розміщеними на валу двома рухомими дебалансами і одним нерухомим, статичний момент якого удвічі більший від статичного моменту нерухомих дебалансів, які розташовані по обидва боки від нерухомого дебалансу, та розміщених в гвинтових пазах вала кульових шпонок, що взаємодіють з рухомими дебалансами, який відрізняється тим, що механізм регулювання положення рухомих дебалансів керується кроковим двигуном, який кріпиться до направляючого стакана, що прикріплений до корпусу, в направляючому стакані на внутрішній циліндричній поверхні зафіксована шпонка, а для забезпечення переміщення рухомого дебалансу вздовж осі приводного вала використано ходовий стакан, на зовнішній циліндричній поверхні ходового стакана виконано паз під шпонку, що зафіксована на внутрішній циліндричній поверхні направляючого стакана, ходовий стакан кріпиться до рухомого дебаланса за допомогою вузла кінематичної розв`язки, що складається з підшипника, зовнішнє кільце якого зафіксоване в рухомому дебалансі, а його внутрішнє кільце за допомогою стопорної шайби, фіксується на ходовому стакані, і ходовий стакан на внутрішній циліндричній поверхні має праву різьбу та шпонковий паз, який одну сторону циліндричного ходового стакана перетинає наскрізь, а на другій, діаметрально протилежній внутрішній стороні, утворює канавку під шпонку, в ходовому стакані розміщений приводний стакан, на зовнішній поверхні якого є права різьба з таким же кроком, як на внутрішній поверхні ходового стакана, приводний стакан нерухомо закріплений на валу крокового двигуна за допомогою шпонки і на своїй циліндричній поверхні має шпонковий паз, який одну сторону приводного стакана перетинає наскрізь, а на другій, діаметрально протилежній внутрішній стороні, утворює канавку під шпонку, із боку крокового двигуна приводний стакан має бортик, у який впирається штопорна втулка, що зафіксована у направляючому стакані, приводний вал з боку крокового двигуна має осьовий отвір глибиною до початку бортика на приводному валу, у який впираються підшипники, на яких встановлено приводний вал, у циліндричному отворі приводного вала розташований шток, який з боку крокового двигуна має ліву різьбу з кроком, як на внутрішній поверхні ходового стакана, на торці штока з боку крокового двигуна перпендикулярно його центральній осі є канавка, у якій за допомогою гвинта закріплена приводна планка, ділянка штока, що має ліву різьбу з кроком, як на внутрішній поверхні ходового стакана, перебуває в різьбовому зачепленні із приводною гайкою, яка має ліву різьбу на внутрішній циліндричній поверхні, на приводній гайці жорстко закріплене внутрішнє кільце підшипника за допомогою упорного циліндра, стопорної шпонки та стопорної гайки, а зовнішнє кільце цього підшипника жорстко зафіксоване в приводному стакані, стопорна шпонка заходить у шпонковий паз що знаходиться у внутрішній циліндричній поверхні ходового стакана, і перетинає наскрізь одну сторону циліндра ходового стакана, а на другій діаметрально протилежній внутрішній стороні утворює канавку під стопорну шпонку, на пустотілій ділянці циліндричної поверхні приводного вала між нерухомим дебалансом та початком бортика на приводному валу виконано два діаметрально протилежні осьові пази, у яких розташована пластина, що з`єднана із вузлом механізму кінематичної розв`язки другого рухомого дебалансу, що розташований на кінці штока з боку підшипників, на яких встановлено приводний вал, та складається з двох підшипників, внутрішні кільця яких стопорною шайбою та гайкою фіксуються на штоку, а між собою зовнішніми кільцями фіксують внутрішній стакан, у внутрішній стакан закручується заглушка, що має наскрізний паз, в якому розташована пластина, яка проходить через пази фланця, а фланець з`єднаний з другим рухомим дебалансом так, що другий рухомий дебаланс може вільно обертатись навколо своєї осі завдяки підшипнику, зовнішнє кільце якого шайбою зафіксоване в другому рухомому дебалансі, а внутрішнє кільце шайбою та гайкою зафіксоване на фланцеві.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/17108.pdf
Publication type: Патенти на винахід видані в Україні
Publication: Пат. 112137 UA, МПК B06B 1/16. - № a 2015 05483 ; заявл. 04.06.2015 ; опубл. 25.07.2016, Бюл. № 14. - 7 с. : кр.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 17108.pdf Size : 355090 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska