The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19331
Title: Продуктивність агроценозу ячменю ярого залежно від підживлень азотними добривами та біологічним препаратом «Ростмомент»
Authors: Поліщук І.С., Телекало Н.В.
Keywords: ячмінь ярий, урожайність
Date of publication: 2019-02-05 12:10:21
Last changes: 2019-02-05 12:10:21
Year of publication: 2016
Summary: Формування високопродуктивних агроценозів сільськогосподарських культур – складний багатоступеневий процес, у якому беруть участь чимало залежних один від одного чинників на всіх етапах органогенезу. Ячмінь ярий – цінна продовольча, кормова і технічна культура. Зерно ячменю містить білок (9-12 %), вуглеводи (70-75 %), клітковину (3,8-5,5 %), жир (1,6-2,0 %).
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19331.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Екологічні проблеми сільського виробництва : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2016 р.). - Вінниця: РВВ ВНАУ, 2016. - С. 40-41.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19331.pdf Size : 79337 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska