The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10245
Title: Дослідження технологічного процесу отримання біогазу на птахофермі
Authors: Перегняк Ігор Ігорович
Keywords: технології бродіння відходів птахівництва, установка безперервної дії, активатор, утилізація відходів, мікробіологічна природа
Date of publication: 2016-02-23 11:48:30
Last changes: 2016-02-23 11:48:30
Year of publication: 2016
Summary: Магістерська робота складається зі вступу, 5 розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи складає 90 сторінок, у тому числі 53 рисунки на 31 сторінці, 6 таблиць на 6 сторінках і 3 додатки на 3 сторінках. Список використаних літературних джерел включає 52 найменування на 4 сторінках.
У результаті дослідження обґрунтована наукова передумова можливості об`єднання в єдиний цикл технології бродіння відходів птахівництва на установках безперервної дії; для інтенсифікації процесу використаний активатор. За результатами дослідження запропонована конструктивно-технологічна схема реактора. Отримано технологічні закономірності на основі мікробіологічної природи анаеробного розпаду, акумуляції і використання енергії, що звільняється в процесах утилізації відходів птахівництва. Розроблено модель утилізації відходів птахівництва з метою енерго- і ресурсозбереження.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10245.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2016 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10245.pdf Size : 5919650 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska