The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25872
Title: Розвиток підприємництва і кооперації: інституціональний аспект
Authors: Лупенко Ю. О., Малік М. Й., Заяць В. М., Вітвіцький В. В., Шпикуляк О. Г. та ін.
Keywords: підприємництво, кооперація
Date of publication: 2020-10-12 11:22:39
Last changes: 2020-10-12 11:22:39
Year of publication: 2016
Summary: Обґрунтовано теоретико-методологічні засади інституціонального забезпечення розвитку підприємницьких формувань і кооперативних відносин у сільському господарстві. Здійснено оцінку становлення соціальноорієнтованої економіки та реалізації концепції соціальної відповідальності підприємництва. Наведено політико-економічні важелі формування продовольчої безпеки та розроблено механізм поглиблення спеціалізації підприємницької діяльності. Обґрунтовано напрями створення інституціонально-економічних умов, сприятливих для розвитку підприємницького середовища в сільській місцевості.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25872.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: Київ : ННЦ «ІАЕ». - 2016. - 432 с.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25872.pdf Size : 3488388 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska