The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10664
Title: Інформаційні системи і технології в управлінні. Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт студентами економічного факультету денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво”напряму підготовки 6.03050
Authors: Коляденко С.В., Бурденюк І.І., Зелінська О.В.
Keywords:
Date of publication: 2016-04-27 12:37:57
Last changes: 2016-04-27 12:37:57
Year of publication: 2016
Summary: Методичні вказівки для виконання лабораторних та самостійних робіт
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10664.pdf
Publication type: Методичні вказівки
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10664.pdf Size : 2810590 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska