The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10828
Title: Історія України та етнокультурологія: Науковий довідник для самостійної роботи студентів. У 2-х частинах. Частина І. Історія України
Authors: Бойко Ю.М.
Keywords:
Date of publication: 2016-05-25 13:57:40
Last changes: 2016-05-25 13:57:40
Year of publication: 2016
Summary: Науковий довідник «Історія України та етнокультурологія», складений на ка-
федрі історії України та філософії факультету менеджменту та права Вінниць-
кого національного аграрного університету, містить необхідні матеріали для
самостійної роботи студентів з вивчення дисципліни «ІСТОРІЯ УКРАЇНИ та
ЕТНОКУЛЬТУРОЛОГІЯ» під керівництвом викладача. Розрахований на сту-
дентів денної та заочної форм навчання.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10828.pdf
Publication type: Довідники
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Ромигайло Ірина Юріївна
File : 10828.pdf Size : 19302581 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska