The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10126
Title: Сільськогосподарські машини: розрахунок, проектування. Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Authors: В.М. Пришляк, О.М. Погорілець.
Keywords: Сільськогосподарські машини, розрахунок, проектування, методичні вказівки, курсова робота.
Date of publication: 2015-12-23 15:41:03
Last changes: 2015-12-23 15:41:03
Year of publication: 2016
Summary: У методичних розробках представлено загальні положення до виконання і тематика курсової роботи, структуру та загальну методику виконання розрахунково-пояснювальної записки, зосереджено увагу на особливостях проектування вузлів і деталей сільськогосподарських та меліоративних машин, описано деякі нормативні вимоги щодо оформлення роботи. Приклади.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10126.pdf
Publication type: Методичні вказівки
Publication: Для студентів факультету механізації сільського господарства денної та заочної форм навчання
In the collections : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10126.pdf Size : 1396032 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska