The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25868
Title: Наукове забезпечення інноваційного розвитку аграрної сфери
Authors: Шпикуляк О. Г., Грицаєнко М. І.
Keywords: інновації, наукова діяльність, метод аналізу ієрархій, концептуальні засади розвитку наукового забезпечення аграрної сфери
Date of publication: 2020-10-12 10:53:01
Last changes: 2020-10-12 10:53:01
Year of publication: 2016
Summary: Метою статті є аналіз наукового забезпечення аграрного виробництва, а також розробка концептуальних засад його подальшого розвитку. Запропоновано показники ефективності інноваційної діяльності в аграрній сфері, на основі яких методом аналізу ієрархій визначено її головний чинник – наукове забезпечення. Визначено структурно-логічну схему дослідження головних складових наукового потенціалу – наукових організацій, фінансового та кадрового забезпечення аграрної науки. Проаналізовано динаміку їх наявності та використання, а також окреслено концептуальні засади розвитку наукового забезпечення інноваційної діяльності як сукупність мети, завдань та умов їх реалізації. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є розробка заходів формування адекватної інфраструктури інноваційного ринку, здатної забезпечити оперативний і ефективний трансфер інновацій.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25868.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Бізне6с Інформ. - 2016. - № 4. - С. 143-149.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25868.pdf Size : 407890 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska