The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 19330
Title: Продуктивність агрофітоценозу люцерни посівної залежно від впливу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень
Authors: Телекало Н.В., Блах М.В.
Keywords: люцерна, урожайність, насіння
Date of publication: 2019-02-05 12:07:59
Last changes: 2019-02-05 12:07:59
Year of publication: 2016
Summary: Люцерна одна з найбільш продуктивних і цінних кормових культур, яка здатна допомогти у вирішенні проблеми усунення дефіциту рослинного білку в раціоні тварин.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/19330.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Екологічні проблеми сільського виробництва : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-прак. конф. (м. Вінниця, 7 груд. 2016 р.). - Вінниця: РВВ ВНАУ, 2016. - С. 41-42.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 19330.pdf Size : 98337 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska