The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 13079
Title: Топологічний підхід до аналізу та оптимізації організаційних структур управління
Authors: Січко Т.В.
Keywords: топологія, оптимізація, структура
Date of publication: 2016-05-25 11:16:05
Last changes: 2016-05-25 11:16:05
Year of publication: 2016
Summary: Оптимізація організаційних структур розглядається як приведення структури
підприємства, його взаємодій з ринком та внутрішніх взаємодій в стан, що сприяє
максимально ефективному досягненню цілей підприємства в рамках прийнятих стратегій
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/13079.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: ВНАУ
In the collections : 2016 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 13079.pdf Size : 571330 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska