The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11908
Title: Інформаційні системи у фінансах. Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
Authors: Юрчук Н.П.
Keywords:
Date of publication: 2016-10-26 11:08:17
Last changes: 2016-10-26 11:08:17
Year of publication: 2016
Summary: Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни «Інформаційні системи у фінансах» містить орієнтовну структуру навчальної дисципліни, мету та завдання дисципліни, їх характеристика. В програмі представлено інформаційний обсяг навчальної дисципліни. Детально описано тематику лекцій, орієнтовні теми лабораторних занять. Наведено засоби діагностики успішності навчання.
Призначена для підготовки здобувачів за спеціальністю 051 «Економіка» спеціалізації «Економічна кібернетика» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11908.pdf
Publication type: Навчальні програми
Publication: Протокол НМК ВНАУ №2 від „26” жовтня 2016 р.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 11908.pdf Size : 445419 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska