The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11891
Title: Генетика Програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів за напрямом 6.090101 «Агрономія»
Authors: Мамалига В.С.
Keywords: Спадковість, мінливість, методи генетики, ген, гібридологічний аналіз, популяуія.
Date of publication: 2016-10-26 09:42:57
Last changes: 2016-10-26 09:42:57
Year of publication: 2016
Summary: Подано перелік тем лекційних та практичних занять згідно з курсом "Генетика", метою яких є набуття студентами бази фундаментальних знань, які забезпечують пізнання загальних закономірностей та атрибутів живого і, зокрема, явищ спадковості і мінливості на всіх рівнях організації органічного світу, що є основою для фахового оволодіння комплексом загально-біологічних та спеціальних професійно-орієнтованих дисциплін.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11891.pdf
Publication type: Наскрізні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 11891.pdf Size : 353162 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska