The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 25575
Title: Розвиток інноваційної діяльності в аграрній сфері: менеджмент та ефективність
Authors: Шпикуляк О. Г., Грицаєнко М. І.
Keywords:
Date of publication: 2020-09-07 11:49:56
Last changes: 2020-09-07 11:49:56
Year of publication: 2016
Summary: Обґрунтовано теоретичні засади розвитку та ефективності інноваційної діяльності в економіці. Визначено тенденції розвитку інноваційної діяльності в аграрній сфері. Особливу увагу приділено розгляду головних елементів інноваційного розвитку аграрної сфери – інститутів інноваційної діяльності, наукового забезпечення аграрного виробництва, підприємництва, як джерела інноваційної діяльності. З врахуванням отриманих результатів дослідження ідентифіковано систему концептуальних орієнтирів забезпечення інноваційної діяльності в аграрній сфері, розроблено методичний підхід до оцінки її ефективності на основі методу аналізу ієрархій, а також запропоновано створення нукового парку в регіоні. Розрахована на науковців, спеціалістів та керівників органів управління сільського господарства, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів та всіх тих, хто цікавиться проблемами розвитку та ефективності інноваційної діяльності.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/25575.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 424 с. / Рек. до друку ВР ТДАТУ (Протокол № 10 від 29 березня 2016 р.).
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 25575.pdf Size : 3342819 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska