The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10479
Title: Програма вступного фахового випробування для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра по спеціальності 208 – «Агроінженерія» за спеціалізацією «Транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі»
Authors: Бандура В.М. Паламарчук І.П., Гунько І.В., Середа Л.П., Солона О.В., Пришляк В.М.
Keywords:
Date of publication: 2016-02-24 14:52:35
Last changes: 2016-02-24 14:52:35
Year of publication: 2016
Summary: Метою та завданням вступних випробувань абітурієнтів ОКР «Бакалавр» є визначення їх знань та вмінь, які вони одержали внаслідок освоєння освітньо-професійної програми підготовки, а також визначення рівня їх спроможності засвоєння програми підготовки спеціалістів.
Абітурієнт зобов’язаний продемонструвати базові знання з циклів підготовки у відповідності до навчального плану.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10479.pdf
Publication type: Програми вступних фахових випробувань
In the collections : Програми вступних фахових випробувань/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10479.pdf Size : 325231 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska