The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10902
Title: Словник-довідник з основ фахової діяльності для студентів напряму підготовки 6.090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
Authors: Бережнюк Н. А., Царук Л.Л.
Keywords: Технологія, тваринництво, навчальний процес, розведення, годівля, гігієна, кваліфікація, дослідження
Date of publication: 2016-05-25 12:48:08
Last changes: 2016-05-25 12:48:08
Year of publication: 2016
Summary: У словник-довідник включено ряд сучасних термінів та визначень з питань історії і системи вищої аграрної освіти в Україні та світі, форм та організації навчальної і наукової діяльності у вищих навчальних закладах, технології виробництва і переробки продукції тваринництва, що сприятиме розширенню знань студентів з даного предмету. Довідник спрямований на розвиток загальної і фахової культури, мислення, поведінки, моралі, чесного виконання службових обов’язків, творчого відношення до справи, глибокого розуміння біологічної і екологічної етики тощо
Для фахівців з виробництва, наукових працівників, викладачів з питань тваринництва, студентів спеціальних, середніх і вищих навчальних закладів.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10902.pdf
Publication type: Словники-довідники
In the collections : Словники/
Published by: Адміністратор
File : 10902.pdf Size : 2470207 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska