The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 11717
Title: Моделювання та управління фінансовою діяльністю сільськогосподарського підприємства
Authors: Семенчук Юрій Вікторович
Keywords: моделі фінансової діяльності, кластерні моделі
Date of publication: 2016-09-06 10:49:03
Last changes: 2016-09-06 10:49:03
Year of publication: 2016
Summary: Побудова моделей фінансової діяльності підприємства, які на підставі методів багатовимірного аналізу, економетричного моделювання, дозволяють підвищити якість рішень в системі стратегічного управління.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/11717.pdf
Publication type: Дипломні роботи, проекти
In the collections : 2016 р./ Дипломні роботи (проекти)/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 11717.19892 Size : 0 byte Format : Access : Only for VNAU users

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska