The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10679
Title: Елементи методології загальної теорії імітаційного моделювання
Authors: Бахарєва Я.В.
Keywords: Імітаційне моделювання, імітаційна модель, математичне забезпечення, система, формалізація, опис системи.
Date of publication: 2016-05-23 10:24:37
Last changes: 2016-05-23 10:24:37
Year of publication: 2016
Summary: Тези містять інформацію про основні засади формування імітаційних моделей на основі використання ними математичної, алгоритмічної, фізичної, натуральної складової системи, яка описується та формалізується.

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10679.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Проблеми економічного, облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством: матеріали I Всеукр. наук.- практич. конф. молод. науковців, 14-15 квітня 2016 року. – Вінниця, ВНАУ, 2016. – 298 с. С 253-254.
In the collections : 2016 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 10679.pdf Size : 1508028 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska