The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 18620
Title: Моніторинг екологічної стабільності територій за критерієм еколого-стабілізуючих угідь
Authors: Цицюра Я. Г., Броннікова Л. Ф.
Keywords: екологічна стабільність
Date of publication: 2018-12-10 14:32:48
Last changes: 2018-12-10 14:32:48
Year of publication: 2016
Summary: Рультати дослідження агроекологічних, соціальних і економічних аспектів створення й ефективного функціонування екологічно стабільних територій. Розглянуто питання щодо агроекологічних, соціальних та економічних передумов трансформації сільськогосподарських угідь в екологічно стабільні, їх подальше раціональне й ефективне використання. Висвітлено агроекологічні, соціальні та економічні складові еко-соціальної і економічної стабільності територій. Значну увагу приділено агроекологічним основам раціонального використання земель для створення екологічно стабільних територій. Обґрунтовано методику та методологію оцінки стану довкілля, ефективності управлінських дій зі створення і функціонування екологічно стабільних територій. Колективна монографія є частиною науково-дослідної теми «Розвиток АПК на основі раціонального природокористування» Полтавської державної аграрної академії (номер державної реєстрації 0114Ш00625 від 19.03.2014 р). Розраховано на науковців, викладачів, керівників і спеціалістів органів державного управління, фахівців агроформувань, аспірантів, студентів і всіх, хто цікавиться питаннями створення й ефективного функціонування екологічно стабільних територій.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/18620.pdf
Publication type: Монографії видані в Україні
Publication: Агроекологічні, соціальні та економічні аспекти створення й ефективного функціонування екологічно стабільних територій : кол. моног. - Полтава : Видавництво Сімон, 2016. - (230 с.). - С. 74-83.
In the collections :
Published by: Адміністратор
File : 18620.pdf Size : 653161 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska