The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9957
Title: Навчальна програма вибіркової дисципліни (типова) «Управління ризиками і витратами» для спеціальності 7.03050201 «Економічна кібернетика» галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» економічного факультету
Authors: Коляденко С.В., Юрчук Н.П., Бахарєва Я.В.
Keywords:
Date of publication: 2015-12-23 09:06:05
Last changes: 2015-12-23 09:06:05
Year of publication: 2016
Summary: Навчальна програма вибіркової дисципліни «Управління ризиками і витратами» містить структуру всього курсу. Призначена для використання студентами, що навчаються за спеціальністю 7.03050201 «Економічна кібернетика» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст».
Програма включає наступні розділи:
1. Вступ.
2. Мету та завдання навчальної дисципліни.
3. Міждисциплінарні зв’язки.
4. Зміст дисципліни.
5. Список рекомендованої літератури.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/9957.pdf
Publication type: Навчальні програми
In the collections : Навчальні програми/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 9957.pdf Size : 238047 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska