The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 10539
Title: . «Екологія». Наукова брошура для підготовки практичних занять студентів факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва денної та заочної форми навчання за напрямком підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія.»
Authors: Разанов С.Ф., Вітер Н.Г.
Keywords:
Date of publication: 2016-03-30 15:12:55
Last changes: 2016-03-30 15:12:55
Year of publication: 2016
Summary: Наукова брошура розроблена відповідно навчального плану та робочої
програми з навчальної дисципліни «Екологія» з врахуванням вимог кредитно
модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП).
Рекомендовано для студентів денної та заочної форми навчання за напрямком підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія».

URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/10539.pdf
Publication type: Брошури
In the collections : Брошури/ Вінницький національний аграрний університет/
Published by: Адміністратор
File : 10539.pdf Size : 23972507 byte Format : Adobe PDF Access : Only for VNAU users

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska