The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 12762
Title: Моделювання ризику та фінансової стійкості комерційного банку
Authors: Січко Т.В., Грабова Н.П.
Keywords: фінансова стійкість банку, банківські ризики, моделювання, функція Харрінгтона, нейронна мережа
Date of publication: 2016-03-27 16:13:45
Last changes: 2016-03-27 16:13:45
Year of publication: 2016
Summary: Сучасний стан розвитку економіки в Україні потребує постійної уваги до банківської системи, проведення політики, спрямованої на створення сприятливих умов для її стабільного та ефективного функціонування. Фінансова стійкість комерційного банку – це динамічна інтегральна характеристика спроможності банку як системи трансформування ресурсів та ризиків повноцінно виконувати свої функції з урахуванням наявного балансу економічних інтересів, витримуючи вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Найбільш прийнятним для аналізу й управління фінансовою стійкістю комерційного банку є динамічне оптимізаційне моделювання. Враховуючи міжнародну та вітчизняну практику банківської діяльності, можна запропонувати модель оцінювання рівня фінансової стійкості банку, яка дозволяє адекватно оцінити величину впливу ризиків на фінансову стійкість банку, що дасть можливість прийняти ефективні управлінські рішення для діяльності фінансової установи.
URI: http://repository.vsau.org/repository/getfile.php/12762.pdf
Publication type: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Publication: Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
In the collections :
Published by: Ромигайло Ірина Юріївна
File : 12762.pdf Size : 3567686 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska